« Current trends in Artificial Intelligence » (engels)

Een focus op de cognitieve aspecten van muziek. Muzikale creativiteit is nog altijd een van de ultieme uitdagingen van Artificiële Intelligentie. Een onderzoek naar computationele representaties poogt de essentie van muziek te vatten, zowel in artistieke als in wetenschappelijke kringen. Komen o.a. aan bod : algorithmische compositie, grammatica-gebaseerde methoden, automatische stijl-herkenning en educatie van muziek….

wegbeschrijving-e0-07

Share