In 2013 liep Bert Lecomte oorsuizen op tijdens een studentenfeestje. Al snel bleek dat de ‘tuut’ niet meer uit zijn oren zou verdwijnen, een besef dat voor hem een erg zware periode inluidde. Op het internet trof hij bovendien warrige en tegenstrijdige informatie aan. Hoe dan met die tuut leren leven? In plaats van bij de pakken te blijven zitten, vatte Bert het plan op om zelf het heft in handen te nemen. Met een groep jongeren werkte hij een website en een campagneplan uit om lotgenoten voor hetzelfde scenario te behoeden.

De Tuut van Tegenwoordig zou in november 2015 boven het doopvont gehouden worden als het eerste Vlaamse jongerenplatform rond oorsuizen en gehoorschade. Met een website vol getuigenissen, een festivalstand die het tot Graspop schopte én haar eigen Dag van de Tuut ijvert het voor een duurzame muziekbeleving.

Het doel van De Tuut is tweeledig. In de eerste plaats wil de organisatie jongeren met tinnitus en gehoorschade een luisterend oor en de correcte informatie bieden. 18% van de Vlaamse jongeren heeft te kampen met permanente tinnitus en de psychologische impact van oorsuizen wordt nog te vaak onderschat.

Tegelijk wil De Tuut zich tot alle jongeren richt: door gehoorbescherming en een bewuste omgang met muziek te promoten hoopt het verdere schade te voorkomen. Het opgestoken vingertje laat het daarbij liever achterwege. Met Sean Dhondt en Karolien Debecker – beiden zijn tinnituslijders – werd gekozen voor ambassadeurs die de boodschap van De Tuut belichamen: ook voorstanders van gehoorbescherming strijden voor een goede muziekbeleving. Meer zelfs: je oren beschermen is de enige garantie op een duurzaam muziekgenot, duurzame muziekbeleving.

Werd De Tuut bij haar oprichting nog gepresenteerd als website met getuigenissen en tips, dan is ze nu uitgegroeid tot een actieve speler op sociale media en festivals. De voorbije zomer voorzag de vrijwilligersorganisatie – met een gigantische oordop als mascotte – de homo festivalitis van meer dan 80.000 oordoppen. Haar eigen geluidsnormvriendelijk festival, de Dag van de Tuut, strikte Sean Dhondt en Kraantje Pappie.

Dit jaar wil De Tuut van Tegenwoordig nog meer inzetten op sensibilisering aan de hand van lezingen, gespreksgroepen en educatieve schoolpakketten. Heb je hier oren naar?

www.detuutvantegenwoordig.be

Share