Een hele dag rond gehoorgezondheid en geluidsniveaus! Met demonstraties, gesprekken, testen, conferenties, filmprojecties en luistersessies, een theateroptreden en een concert op 90 dB (A), volgens het ~ label 90 dB Concert ~,
een initiatief van de Week van de Klank.

Reservatie : reservatie@deweekvandeklank.be

Eerste deel : Geluidsniveaus

http://lasemaineduson.be/~ Filmprojectie

Oorsuizen! Een inzicht (17’ FR OV NL OND) Marie-Paule THILL et Marc VANDER GHINST, NKO-specialisten in het Erasmusziekenhuis. Deze artsen worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met jongeren met gehoorproblemen
(oorsuizen, overgevoeligheid,…) door te hoge geluidsniveaus. De filmprojectie wordt gevolgd door vragen & antwoorden.

~ Geluidsdemonstratie en uitleg door Evi Bastiaensen van de Antwerpse Hogeschool Thomas More – Logopedie en Audiologie

Kom naar een real time geluidsdemonstratie in de zaal La Rotonde in de Botanique. Hoe klinken de geluidshoogten 85, 90, 95 en 100 dB (A), waarover sprake in de wetgeving en het ~Label 90 dB Concert ~ ? Vage geluidsconcepten en -waarden weerklinken hier scherp en duidelijk. Q/A.

Share